Каса за панелни апартаменти

Новата каса за панелни апартаменти, обличаща старите метални каси - каса СМОК. Съвместима с 95% от панелките в София. За всички цветове, в които се поддържат интериорни врати на склад в София, се поддържа и новата каса за панелки, която може да облече старите Ви метални каси на панелното жилище, без да се налага къртене на металните каси, и с минимално стесняване на отвора от 4 сантиметра

 

По този начин, с тази каса, на панелните жилища могат да се монтират лесно нови вътрешни врати.
Касата е на цена от 149 лева до 159 лева (в зависимост от дебелината на панела и покритието на касата), така че новата Ви интериорна врата излиза дори и на по-евтини цени в сравнение с вратите с нормални регулируеми каси – за сравнение, една регулируема каса с плаващ перваз, за дебелина на зида 16-18 см. е ценово в порядъка на 169-179 лева (179 за CPL), докато за същата дебелина на панела – касата СМОК е на цена 149-159 лева.

 

Всички модели вътрешни интериорни врати на полския завод Classen (и на склад, и по поръчка), могат да бъдат монтирани с новата каса за панелни апартаменти. Повече информация за моделите, техните цени и цветовете, в които се приозвеждат, можете да погледнете на страницата на Борман за интериорните врати – още веднъж: Всички крила интериорни, които се произвеждат от полския завод, могат да бъдат комплектовани с касата за панелните апартаменти.